Gunnes gård

Gunnes gård
Gunnes gård is an living history museum and a place for experimental archeology .

The farm is a reconstruction of a Viking farm. An interpretation of archaeological excavations in Pollista outside Bålsta has been the basis for the reconstruction. The farm is unique because it is the only reconstruction made ​​of a whole farm from the Viking Age.

At Gunnes gård there are graves from the Iron Age and several rune stones. One of the runic stones tell " Vibjörn had the stone cut after Gunnes daughter, his wife." Gunnes gård is named after that rune stone.

To bring alive the farm  there are pigs, sheep, chickens and cows. The animals are not just a nice feature but also fill an important function. Their grazing keeps graves and land surrounding the farm open.

Nearby Gunnes gård are many ancient sites and it's not too far to the Viking town of Birka , an island in Lake Mälaren and the town of Sigtuna , founded around the year 980.

www.facebook.com / gunnesgard

 

 

Gunnes gård är ett friluftsmuseum med levande historia och experimentell arkeologi.

Gården är en rekonstruktion av en vikingatida gård. Tolkningar av arkeologiska utgrävningar i Pollista utanför Bålsta har varit underlag för rekonstruktionen. Gården är unik då det är den enda rekonstruktion som gjorts av en hel bondgård från vikingatid.

På Gunnes gård finns gravfält från järnåldern och flera runstenar. En av runstenarna berättar "Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru". Gunnes gård är uppkallad efter den runstenen.

För att levandegöra gården finns grisar, får, höns och kor. Djuren är inte bara ett trevligt inslag utan fyller också en viktig funktion. Deras betande håller gravfält och mark kring gården öppen.

I närheten av Gunnes gård finns många fornlämningar och det är inte alltför långt till vikingastaden Birka, en ö i Mälaren och till staden Sigtuna som grundades runt år 980.

www.facebook.com/gunnesgard

Street address: 
Ryttargatan 270 194 71 Upplands Väsby Sweden
Kartan kräver att Javascript är aktivt i din webbläsare för att visas.

Destination Viking is a new travel experience concept. Partners from a number of countries have come together to develop a borderless tourism destination focusing on the Viking world.

Quality is a key word for Destination Viking - as a visitor you expect quality at every level, and we will deliver it. Quality means quality of activities, quality of presentations, quality of workmanship, quality of sites, quality of food, quality of souvenirs. In short: quality experience!